Vores kompetence er håndholdt

Vores fokusområde er at arbejde med enkeltpersoner eller familier der af forskellige årsager har brug for en håndholdt hjælp og indsats for at komme tilbage til en tryg og meningsfuld hverdag.

Vi møder borgeren der hvor de er og arbejder med faglighed, tålmodighed og respekt for at genskabe en tryg og meningsfuld hverdag for borgeren hvor vi i fællesskab når de fastsatte mål og får borgeren tilbage på rette spor.

Vi arbejder under særdeles trygge rammer og med tolerance, overskud og forståelse for de forskellige udfordringer vi møder hos borgeren. Vores håndholdte indsats sker med respekt for det enkelte individ og under hensyntagen til at hverdagens udfordringer skal løses med langsigtede mål for øje.

Vejen tilbage til et meningsfuldt liv

Vores base er trykke landlige omgivelser i Dragør, udenfor København, hvor der er højt til loftet, luft, vand og strandenge med mulighed for lange gåture og sund aktivitet. Vi tilpasser vores indsats med fokus på trygt og sundt nærvær med borgeren og understøtter deres trivsel som et vigtigt fundament til at komme videre med selvforsørgelse, uddannelse og jobmuligheder.

Med over 30 års erhvervserfaring sikrer vi de bedste forudsætninger i arbejdet med den enkelte borger i forhold til erhvervs- og uddannelsesmuligheder. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder og praktiksteder i lokalsamfundet og sikrer derigennem unikke muligheder for at finde egnede erhvervsrelaterede praktikpladser og jobprøvningsmuligheder til den enkelte borger.

www.mentorconsult.dk

TOP